Takläggare Hallstahammar

Plåt- och tegeltak i toppkvalitet | 019-58 02 23

Takläggning

Betong- eller tegeltak?

Betong- eller tegeltak? Den här frågan har många husägare ställt sig genom åren. Medan vissa väljer att prioritera tegel för att det åldras bra, väljer andra betong för den lägre materialkostnaden.

Vilket av dessa två takmaterial du bör välja kan vara svårt att veta. Nedan följer information som kan göra det lättare att ta ett beslut. Våra duktiga takläggare har stora kunskaper om båda taktyperna. 

plåttak

Tegeltak

Tegeltak passar generellt sett den nordiska byggstilen mycket bra. Tegeltak är dock bara inte tegeltak – materialet kan se mycket olika ut beroende på hur det är ytbehandlat och vilken nyans det är.

Tegeltak kan också komma i olika färger. Har det inte den klassiska röda färgen som förknippas med materialet, kan det också vara brunt eller gult till exempel. De många alternativen gör det enkelt att hitta rätt pannor till just ditt hus.

Det florerar en myt om att tegeltak skulle vara ett av de dyrare materialen. Det här kan visserligen stämma om man endast ser till den initiala materialkostnaden – dock bör man också ha pannornas livslängd i åtanke när man tar ett beslut.

Om ett dyrare material har en livslängd som nästan är dubbelt så lång jämfört med en billigare lösning, är det dyrare materialet såklart det rätta ekonomiska valet på lång sikt.

Tegelpannor – egenskaper

  • Har en lång livslängd (ca 70 – 80 år, ev. mer därtill)
  • Naturligt material
  • Kräver mycket lite, eller inget, underhåll
  • Anses av många bli vackrare med åren

 

Betongpannor

Betongpannor har stora likheter med tegelpannor. Det som för många är avgörande i valet mellan tegel- eller betongpannor är det estetiska. Generellt anses tegeltak vara något snyggare än betong. Det finns dock andra egenskaper som skiljer dem åt.

Betongpannor är till exempel särskilt kända för sitt skydd mot frost och kyla, även om både tegel och betong är två material som klarar av kalla nordiska väderförhållanden mycket bra.

Något annat som får många att välja betongpannor är att materialkostnaden är lägre. Vissa anser däremot att skillnaderna är försumbara, och faktiskt en ganska liten del i den stora investeringen som ett nytt tak är.

Betongpannor finns också i än fler färger och med fler olika ytbehandlingar än vad tegel gör. På så vis går det att anpassa betongpannor mer än tegel. Att välja mellan betong- och tegelpannor kan vara svårt – men efter att ha läst den här texten är det förhoppningsvis lite lättare.

Betongpannor – egenskaper

  • Mycket frosttåligt
  • Naturligt material
  • Tätt, formbart, färgbeständigt
  • Billigare än tegel

 

Vi lägger tak på ett sätt som ingen annan gör i Sverige!